Yahoo - Trang chủ Tìm kiếm - Trợ giúp

Tìm kiếm trang Web nâng cao

Bạn có thể dùng các tùy chọn trên trang này để tạo một tìm kiếm cụ thể. Bạn chỉ cần điền vào các trường bạn cần cho việc tìm kiếm hiện tại của mình.
Hiển thị kết quả với
Mẹo:Sử dụng các tùy chọn này để tìm một cụm từ chính xác hoặc để loại trừ những trang có chứa những từ nhất định. Bạn cũng có thể giới hạn tìm kiếm trong một số phần nhất định của các trang.

Trang Web/Tên Miền
Mẹo: Bạn có thể tìm các kết quả trong trang web cụ thể (chẳng hạn yahoo.com) hoặc các tên miền mức cao (chẳng hạn .com, .org, .gov).

Định Dạng Tệp

Bộ Lọc Tìm kiếm An toàn

Áp dụng khi tôi đăng nhập:

Lưu ý: Người sử dụng bất kỳ đăng nhập vào máy tính của bạn và từ 18 tuổi trở lên có thể thay đổi cài đặt này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra cài đặt Khóa SafeSearch.

Cố vấn: Yahoo Tìm kiếm An toàn được thiết kế để lọc ra những nội dung gây phản cảm, mang tính người lớn từ các kết quả tìm kiếm của Yahoo Kết quả Tìm kiếm. Tuy nhiên, Yahoo không thể bảo đảm rằng tất cả các nội dung gây phản cảm sẽ được lọc ra.

Tìm hiểu thêm về việc bảo vệ trẻ em trực tuyến.

Mẹo: Nếu bạn muốn chặn nội dung tục tĩu cho mọi tìm kiếm, bạn có thể đặt tính năng này trong sở thích. Hãy nhớ rằng bộ lọc này có thể không ngăn được tất cả các nội dung khó chịu.


Quốc gia

Ngôn ngữ
Chỉ tìm các trang viết bằng:
HOẶC


Số kết quả